veilig en helder

PRIVACYVERKLARING

BAR Lokale Media BV, gevestigd aan Singel 55, 2992 BN Barendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: www.barlokalemedia.nl
Adres: Singel 55
Postcode: 2992 BN
Plaats: Barendrecht
Telefoon: 0180-641022

Willem Monteban is de Functionaris Gegevensbescherming van BAR Lokale Media BV. Hij is te bereiken via het e-mail adres: willem@barlokalemedia.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
BAR Lokale Media BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
BAR Lokale Media BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: - kredietwaardigheidscheck
Bij BAR Lokale Media BV is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
BAR Lokale Media BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • BAR Lokale Media BV analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • BAR Lokale Media BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
BAR Lokale Media BV neemt, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BAR Lokale Media BV) tussen zit. In de sectie “Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken” hebben we de door ons gebruikte besluitvormingstechnieken beschreven.

Bewaartermijn persoonsgegevens
BAR Lokale Media BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u uw relatie met ons beëindigt, zullen we in het algemeen gearchiveerde kopieën van uw persoonlijke gegevens opslaan voor legitieme zakelijke doeleinden en om te voldoen aan de wet, behalve wanneer we een geldig verwijderverzoek van u ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden
BAR Lokale Media BV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BAR Lokale Media BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast kan BAR Lokale Media BV uw persoonsgegevens aan derden verstrekken in de onderstaande omstandigheden.

 • Om te voorkomen, te onderzoeken of actie te ondernemen met betrekking tot illegale activiteiten, vermoedelijke fraude, situaties met potentiële bedreigingen voor de fysieke veiligheid van een persoon of schendingen van onze Algemene Voorwaarden.
 • Voor ondersteuning van marketing- en / of advertentiecampagnes.
 • Om te kunnen voldoen aan wettelijke vereisten, of om te reageren op wettige gerechtelijke bevelen, dagvaardingen, bevelen of andere verzoeken van overheidsinstanties (inclusief Nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten).
 • Persoonlijke informatie kan ook worden gedeeld met een bedrijf dat onze onderneming voortzet, hetzij door fusie, overname, faillissement, ontbinding, reorganisatie of een andere soortgelijke transactie of procedure. Als dit gebeurt, plaatsen we een bericht op de startpagina van onze website.
 • We zullen altijd om uw toestemming vragen voordat BAR Lokale Media BV uw persoonlijke gegevens met derden deelt voor andere doeleinden dan in de sectie "Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken" wordt beschreven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
BAR Lokale Media BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. BAR Lokale Media BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Google Analytics
We gebruiken Google Analytics om informatie over bezoekersgedrag op onze website te verzamelen. Google Analytics slaat informatie op over welke pagina's u bezoekt, hoe lang u op de site bent, hoe u hier bent gekomen en waar u op klikt. Deze Analytics-gegevens zijn niet gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie. We verzamelen of bewaren uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw naam of adres) niet, zodat deze informatie niet kan worden gebruikt om u te identificeren.

Web Beacons
Pagina's op onze websites kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die Web Beacons worden genoemd en die soms ook worden aangeduid als single-pixel gifs of clear gifs. De webbeacons kunnen worden gebruikt om te helpen bij het leveren van cookies op onze websites om het aantal gebruikers en websiteactiviteiten bij te houden.

Links naar andere websites
Onze websites bevatten internet-links naar andere websites die eigendom zijn van en beheerd worden door derde partijen en niet in overeenstemming zijn met onze Privacyverklaring. Wanneer u via onze websites een andere website bezoekt, is onze Privacyverklaring en onze privacy maatregelen niet langer van toepassing. We raden u aan om eerst het privacy beleid van derden websites door te lezen voordat u persoonlijk identificeerbare informatie daar vrijgeeft. BAR Lokale Media BV houdt zichzelf niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken van websites van derden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: www.veiliginternetten.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BAR Lokale Media BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@barlokalemedia.nl of op een andere manier met ons in contact te treden. De contact gegevens vindt u in het begin van deze privacyverklaring.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

BAR Lokale Media BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Bescherming van uw persoonlijke gegevens
BAR Lokale Media BV levert aanzienlijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens en andere informatie die het via deze website heeft verzameld te beschermen en zal nooit opzettelijk en bewust toegang verlenen tot deze informatie aan iemand buiten BAR Lokale Media BV. anders dan zoals hierin beschreven. BAR Lokale Media BV. heeft een substantiële investering gedaan in zijn server-, database-, backup- en firewalltechnologieën om de online bedrijfsmiddelen van BAR Lokale Media BV. te beschermen, inclusief de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via het e-mail adres privacy@barlokalemedia.nl.

Wat als het privacybeleid van BAR Lokale Media BV wijzigt?
De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vind je altijd op www.barlokalemedia.nl/privacyverklaring
Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 5 juli 2021.