BBN Magazine, HET B2B magazine in de regio!

BBN magazine, HET b2B magazine in de regio!

20 mei verschijnt de volgende editie van het BBN magazine bij de leden van BBN connect netwerk op de mat!

Samen met Boro Brandl van BBN connect en René Klijn van Repro de Koning er zal er weer harden worden gewerkt aan een informatieve en kleurrijke uitgave.

Het BBN Magazine is onderdeel van het het succesvolle BBN Netwerk, dat naast het Magazine bestaat uit: BBN Connect, BBN Events en Netwerk Ridderkerk. Het Magazine verschijnt 2 keer per jaar in een oplage van ca. 1.500 exemplaren en wordt gepersonaliseerd verspreid binnen het BBN Netwerk in de regio Rijnmond.

Interesse om te adverteren in het BBN Magazine?
Bel Willem Monteban: 06 105 295 03
OF Dimitri van Deursen: 06 83 44 46 36

Volgende uitgave - 31 mei 2024
Deadline reserveren; maandag 4 april
Deadline advertentie materiaal; donderdag 7 april voor 12.00 uur
Reserveren en aanleveren materiaal; willem@barlokalemedia.nl

Najaars editie lezen?

Klik hier om de nieuwste editie te lezen